Nesta sección atoparás TRES GRUPOS TEMÁTICOS:

Xurisprudencia, Emprego e Formación. 

En cada un dos bloques irán aparecendo tanto noticias como análises puntuais e mesmo sentenzas, convocatorias de emprego público, anuncios e informacións relacionados coa formación para o emprego e diversa documentación de utilidade para saber mais da realidade do mundo do Traballo e @s Traballador@s