Enlaces de interese

Bolentins e Diarios oficiais

Traballo e Economía Social

Saúde Laboral

Información Xurídica

Administración Xeral do Estado

Webs públicas do Estado

O Punto de Acceso Xeral quere facilitarche o acceso aos sitios web, tanto portais como sedes electrónicas, de todos os organismos e institucións que teñen carácter público. Así mesmo, tamén ofrecémosche ligazóns ás institucións tanto europeas como mundiais e os distintos países, todo iso desde un enfoque de servizo ao cidadán.

Boletíns e Diarios Oficiais Europeo, Estatal, Autonómicos e Provinciais